Forslagsfrist

Hva er fristen for å fremme forslag til kandidater?

Forslagsfrist

Forslag på kandidater fremmes til valgstyret innen fredag 4. november 2011 kl. 12.00.

Rett til å foreslå kandidater:

  • Alle som har stemmerett kan foreslå kandidat
  • Som enkeltperson kan man bare foreslå èn kandidat, og en gruppe kan ikke foreslå flere kandidater enn antallet i gruppen.
  • Det er ikke mulig å foreslå personer bare som varamedlem.

De som blir foreslått vil bli varslet av valgstyret. Status på innkomne forslag vil bli oppdatert daglig på nettsiden under det aktuelle valget under siden "Forslag på kandidater".

Før fristen for innlevering av forslag er det anledning for forslagsstiller(e)  til å trekke forslag. Valgstyret varsler i så fall de(n) som var foreslått.

Hvis man er foreslått og mener man har rett til å nekte valg, må man snarest kontakte valgstyret og kreve seg strøket. Se informasjon under siden Stemmerett og valgbarhet.

Emneord: Valg, Kandidat Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24