Orientering om valget ved ILS

Hva gjelder spesielt for ILS-valget?

Orientering om valget ved ILS

Valgforsamling

  • Alle midlertidige vitenskapelige tilsatte ved ILS som har stemmerett.

Funksjonsperiode

  • Representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte velges for ett år av gangen. Funksjonsperiode ved dette valget blir fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012.

Det skal velges

  • 1 medlem og 2 varamedlemmer
  • Varamedlemmene er ikke personlige, men blir oppført i rekkefølge i henhold til valgresultatet.
Emneord: Valg, Elektronisk valg, ILS Av Berna M. Hind
Publisert 19. okt. 2011 10:31 - Sist endra 15. sep. 2015 11:24