Kjønnsmessig balanse

Hvilke regler gjelder i forhold til kjønnsmessig balanse?

Kjønnsmessig balanse

I § 18 i valgreglementet er bestemt følgende:

”1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.

2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få færre representerer enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for opp, inntil en har oppnådd slik balanse. ”

Emneord: Kjønn, Valg, Kandidat Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24