Forslag til kandidater

Nedenfor blir oppført forslag på kandidater i alfabetisk rekkefølge samt hvem de er foreslått av.

På nettsiden Livet rundt studiene vil det komme nærmere presentasjon av de foreslåtte kandidatene.

Kandidater

  • Celestina Da Silva Cavalcante Correia, Lep - foreslått av Kristine Lunåshaug Martinsen
  • Fredrik Helland, bachelor-pedaogikk - foreslått av Maren-Johanne Nordby
  • Kristine Lunåshaug Marthinsen, LeP - foreslått av Celestina Da Silva Cavalcante Correia
  • Maren-Johanne Nordby, master-spesialpedagogikk - foreslått av Fredrik Helland
  • Liv Hauge Norheim, bachelor-pedagogikk  - foreslått av Kristin Solgård
  • Kristin Solgard, master-spesialpedagogikk - foreslått av Liv Hauge Norheim
Emneord: Kandidat, Fakultetsstyret, Valg
Publisert 15. sep. 2015 11:24