Valgoppgjørsform og tidspunkt for valget

Hvordan gjennomføres valgene, og når?

Preferansevalg 7.-14. november 2011

Valgoppgjørsform er preferansevalg. Valgene skjer elektronisk og gjennomføres i tidsrommet mandag 7. november – mandag 14. november 2011. Frist for å avgi stemme er innen kl. 12.00 mandag 14. november.

Emneord: Valg Av Berna M. Hind
Publisert 19. okt. 2011 10:31 - Sist endra 15. sep. 2015 11:24