Forslagsfrist

Hva er fristen for å fremme forslag til kandidater?

Forslagsfrist

Forslag på kandidater fremmes til valgstyret innen fredag 4. november 2011 kl. 12.00. Oppgi e-postadresse til den foreslåtte kandidaten og hvilket valg forslaget gjelder.

Rett til å foreslå kandidater

Til fakultetetsstyret:

  • Alle som er registert som studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet  kan foreslå kandidater til fakultetsstyret blant alle studenter ved fakultetet.

Til instituttstyrene:

  • Alle som er registrert som studenter ved det aktuelle instituttet.

Man kan ikke fremme forslag på kandidater i andre stemmerettskategorier enn der man selv har stemmerett. Er man registrert som student ved for eksempel PFI har man sin stemmerett der, og man kan kun fremme forslag på kandidater til styret ved PFI blant studenter som er registrert ved PFI.

Som enkeltperson kan man bare foreslå èn kandidat, og en gruppe kan ikke foreslå flere kandidater enn antallet i gruppen.

Det er ikke mulig å foreslå personer bare som varamedlem.

De som blir foreslått vil bli varslet av valgstyret. Status på innkomne forslag vil bli oppdatert daglig på nettsiden under det aktuelle valget under siden "Forslag på kandidater".

Før fristen for innlevering av forslag er det anledning for forslagsstiller(e)  til å trekke forslag. Valgstyret varsler i så fall de(n) som var foreslått.

Hvis man er foreslått og mener man har rett til å nekte valg, må man snarest kontakte valgstyret og kreve seg strøket. Se informasjon under siden Stemmerett og valgbarhet.

Emneord: Valg, Kandidat Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24