Forslag til kandidater

Nedenfor blir oppført forslag på kandidater i alfabetisk rekkefølge samt hvem de er foreslått av.

På nettsiden Livet rundt studiene vil det komme nærmere presentasjon av de foreslåtte kandidatene.

Kandidater

  • Nina Christin Hansen, bachelor spesialpedagogikk, medlem av fagutvalget ved ISP - foreslått av Mette Rogstad Henden
  • Daniel Sandbakken Nilsen, bachelor spesialpedagogikk, medlem av fagutvalget ved ISP - foreslått av Børge Pallesen
  • Børge Pallesen, master spesialpedagogikk, leder av fagutvalget ved ISP - foreslått av Birgitte Rønning
  • Yngvild Rye, bachelor spesialpedagogikk - foreslått av Johanna Möller
Emneord: Valg, ISP, Kandidat
Publisert 15. sep. 2015 11:24