Orientering om valget ved PFI

Hva gjelder spesielt for PFI-valget?

Orientering om valget ved PFI

Valgforsamling

  • Alle studenter som er registrert som studenter ved PFI.

Funksjonsperiode

  • Studentrepresentantene velges for ett år av gangen. Funksjonsperiode ved dette valget blir fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012.

Det skal velges

  • 2 medlemmer og 4 varamedlemmer
  • Varamedlemmene er ikke personlige, men blir oppført i rekkefølge i henhold til valgresultatet.
Emneord: Valg, Elektronisk valg, PFI Av Berna M. Hind
Publisert 19. okt. 2011 10:31 - Sist endra 15. sep. 2015 11:24