Stemmerett og valgbarhet

Hvem har stemmerett ved valg? Hvem er valgbar?

Stemmerett

Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Om man er registert som student ved mer enn ett institutt, kan man velge hvilket av disse instituttene man vil ha stemmerett ved. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved mer enn ett institutt/ fakultet. Det vises til valgreglementets § 5 nr. 5.

Valgbarhet

For å være valgbar må studenter ha stemmerett som nevnt ovenfor. Studenter er kun valgbar ved det institutt/ fakultet der de har stemmerett.

Studenter som blir foreslått som kandidat til valget vil få melding fra valgstyret om at de er foreslått. Den foreslåtte studenten må selv gi beskjed tilbake til valgstyret så snart som mulig dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg.

Den som blir valgt har plikt til å fungere i vervet hele valgperioden så lenge vedkommende er valgbar med mindre det foreligger grunnlag for fritak. Jfr. valgreglementets § 7 og § 17 nr. 3.

Emneord: Stemmerett, Valgbarhet, Valg Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24