Valgmøte

Arrangeres det valgmøte?

Valgmøte

Siden de fleste valg ved UiO skjer normalt som elektronisk valg for alle grupper, blir det ikke arrangert valgmøte med formell status.

Dersom man ønsker å drøfte eller å samordne forslag, kan man arrangere uformelle møter lokalt. De forslag på kandidater som innleveres må tilfredsstille de formelle kravene nevnt på siden om Stemmerett og valgbarhet for studenter.

Emneord: Valg Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24