Forslag til kandidater

Forslag til kandidater til alle valg fremmes til valgstyrets sekretær. Se egne frister under det enkelte valg.

Stemmerett har ansatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professor II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

Alle som har stemmerett har også forslagsrett. Man kan ikke fremme forslag på kandidater i andre stemmerettskategorier (valgkretser) enn der man selv har stemmerett. Se § 5 og § 6 i valgreglementet.

En enkeltperson kan ikke fremme mer enn ett forslag.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor Valgstyret.  Valgstyret har bestemt at forslag fremmet i e-post fra hver enkelt forslagsstiller gjelder som skriftlig forslag.

Det er ikke mulig å foreslå personer bare som varamedlem.

De som blir foreslått vil bli varslet av Valgstyret. Status på innkomne forslag vil bli oppdatert på nettsiden etter fristens utløp, under det aktuelle valget  - under siden "Forslag på kandidater".

Før fristen for innlevering av forslag er det anledning for forslagsstiller(e) til å trekke forslag. Valgstyret varsler i så fall de(n) som var foreslått.

Hvis man er foreslått og mener man har rett til å nekte valg, må man snarest kontakte valgstyret og kreve seg strøket. Se informasjon under avsnittene stemmerett valgbarhet. Se § 10 i valgreglementet.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 18. feb. 2019 13:51