Valg til instituttstyrene, suppleringsvalg

Høsten 2019 gjennomføres det valg av representanter for de midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter til instituttstyrene for 2020.

Du finner informasjon om valget ved det enkelte institutt ved å klikke på navnet i venstremenyen.

Informasjon om instituttstyrenes ansvarsområder og sammensetning

Generell informasjon om valg ved UV-fakultetet

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 14. okt. 2019 10:12