Valg til styret ved ILS

Det skal gjennomføres suppleringsvalg for representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter til styret høsten 2019.

For nærmere informasjon se punktene i venstremenyen.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 30. okt. 2019 10:16