Valg til styret ved ISP

Suppleringsvalg for valggruppene midleritdig vitenskapelige tilsatte og studenter til styret i 2020.

Se punktene i venstremenyen for ytterligere informasjon.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 30. okt. 2019 10:17