Kjønnsmessig balanse

§ 16 i valgreglementet

Ved preferansevalg og flertallsvalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innenfor den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.

Opptelling av stemmer etter regelen om kjønnsmessig balanse er beskrevet i vedlegg 2 del III og vedlegg 3 punkt 5.