Valg til fakultetsstyret 2017 - 2020, suppleringsvalg

Suppleringsvalg for valggruppene midleritdig vitenskapelige tilsatte og studenter til styret i 2018. For nærmere informasjon se punktene i venstremenyen.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endret 10. nov. 2017 13:47