Valg til fakultetsstyret 2019, suppleringsvalg

Suppleringsvalg for valggruppene midlertidig vitenskapelige tilsatte og studenter til styret i 2019. For nærmere informasjon se punktene i venstremenyen.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 14. sep. 2018 09:35