Valg til fakultetsstyret i 2020, suppleringsvalg

Det skal gjennomføres suppleringsvalg for valggruppene midlertidig vitenskapelige tilsatte og studenter til styret i 2020. For nærmere informasjon se punktene i venstremenyen.

 
Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 27. nov. 2019 11:30