Valg til instituttstyrene, suppleringsvalg

Det gjennomføres suppleringsvalg høsten 2018 for representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter til styrene i 2019.

Du finner informasjon om valget ved det enkelte institutt ved å klikke på navnet i venstremenyen.

Informasjon om instituttstyrenes ansvarsområder og sammensetning

Generell informasjon om valg ved UV-fakultetet

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endret 14. sep. 2018 13:46