Valgmøte

Siden de fleste valg ved UiO skjer normalt som elektronisk valg for alle grupper, blir det ikke arrangert valgmøte med formell status.

Dersom man ønsker å drøfte eller å samordne forslag, kan man arrangere uformelle møter lokalt. De forslag på kandidater som innleveres må tilfredsstille de formelle kravene nevnt på siden om stemmerett og  valgbarhet.

Publisert 15. sep. 2015 11:24