Faglige prioriteringer ved UV

Det utdanningsvitenskapelige fakultet gjennomførte i perioden 2005-2009 et arbeid med utdannings- og forskningsprioriteringer i tråd med Universitetsstyrets bestilling av prosess faglige prioriteringer.

Bakgrunn

Faglige prioriteringer ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet bygger videre på fakultetets arbeid med å styrke forskningsorganiseringen (påbegynt i 2005), og gjør nytte av det kreative drivet og den brede legitimiteten som utviklet seg i det omfattende arbeidet med Universitetsstyrets plan for faglige prioriteringer i perioden. Arbeidet førte frem til definering av åtte prioriterte forskningsområder, en tverrfakultær forskningssatsing Kunnskap i skolen, samt en rekke tiltak for å styrke den forskningsbaserte utdanningen og forskningsinnsatsen rettet mot de prioriterte områdene.

Sluttdokumenter

UVs implementeringsplan for faglige prioriteringer 2009 (pdf)

UVs faglige prioriteringer - sluttdokument (pdf)

Oppsummering av UVs åtte prioriterte forskningsområder (pdf)

Prosessdokumenter

Kunnskap i skolen (tverrfakultær forskningssatsing) (pdf)

Faglige prioriteringer fase II (primærfokus - utdannning) (pdf)

Faglige prioriteringer fase I (primærfokus - forskning) (pdf)

Tverrfakultære satsinger

UV-fakultetet er vertsfakultet for den tverrfakultære satsingen Kunnskap i skolen (KIS) (html).

Fakultetet er også involvert i følgende av tverrfakultære satsingsområder ved UiO:

PLUREL - Religion i pluralistiske samfunn (html)

KULTRANS - Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (html)

Emneord: Faglige prioriteringer, Strategi
Publisert 29. sep. 2010 14:45 - Sist endra 6. okt. 2017 18:07