Årsplan og årlige publseringsanalyser fram til 2015

Årsplanene er rullerende treårige plandokumenter med tiltak som er innrettet mot oppnåelse av universitetets og fakultetets strategiske planer for langtidsperioden 2010-2020. PÅ denne nettsiden ligger til og med årsplan 2015 - 2017 samt publiseringsanalysen til og med 2015.

Dokumentoversikt

Årsplan 2015 - 2017

Årsplan 2014 - 2016

Årsplan 2013 -2015

Årsplan 2012 - 2014 , justert s. 18, (pdf) med vedlegg

Årsplan 2011 - 2013 (pdf) med vedlegg

Årsplan 2010 (pdf)

Årsplan 2009 (pdf)

Publisert 9. jan. 2019 18:20 - Sist endra 18. feb. 2019 10:41