Årsplaner og publiseringsanalyser

Årsplanene er rullerende treårige plandokumenter med tiltak som er innrettet mot oppnåelse av universitetets og fakultetets strategiske planer for langtidsperioden 2010-2020.

Fakultetet følger hvert år med på eget  publiseringsmønster med interesse.

Dokumentoversikt

Årsplan 2019 - 2021

Årsplan 2018 - 2020

Årsplan 2017 - 2019

Årsplan 2016 - 2018

 

Publisert 29. sep. 2010 14:39 - Sist endra 24. mai 2019 09:53