Leder: UV og publiseringsstatistikken 2011

I 2010 hadde vi en imponerende vekst i antall publikasjonspoeng, og fakultetet kunne dokumentere at UV lå over snittet for publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk ved UiO og var på linje med HFs resultater. Spørsmålet vi har stilt oss i løpet av året som er gått, er om denne utviklingen ville vare ved?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi holder nivået - og øker litt!

Nå har vi tallene for 2011, og den viser fortsatt en gledelig utvikling for UV-fakultetet, se publiseringsstatistikk. Den samlende tellende publiseringen øker med 2 %, og særlig gledelig er økningen når det gjelder publisering i nivå 2 tidsskrifter. Her har vi hatt en økning på hele 32,8 % i tidsrommet 2008 til 2011.

Vi kan også registrere en endring i publiseringsprofil. Mens vi før 2009 publiserte mest i bøker og antologier, står tidsskriftartiklene i 2011 for 60 % av publikasjonspoengene vi har fått. Dette er også en markant økning fra 2010 da disse utgjorde 44 %. Når enhetene ved UV-fakultetet sammenlignes, har PFI fått flest publikasjonspoeng, men ILS haler innpå. UV-gjennomsnittet er på 1,24 publiseringspoeng per fagårsverk, og dette er litt høyere enn UiO-gjennomsnittet. Vi ligger imidlertid bak HF og SV som får henholdsvis 1,37 og 1,55 poeng per fagårsverk.

Men først og fremst er det mye å glede seg over når det gjelder UV og publiseringsstatistikken. Vi i fakultetsledelsen vet det ligger mye hardt arbeid bak – først og fremst fra den enkelte forsker og forskergruppe.

Stor takk til dere alle som har bidratt til årets gode resultater innen forskningspublisering. Det bidrar til å vise at UV har vitalitet og forskningskraft.

Emneord: Forskning, Leder, Publisering Av Jorunn Møller, prodekan for forskning
Publisert 9. des. 2013 17:42 - Sist endra 27. jan. 2016 16:12