2010-publiseringstall for UV: 50% ØKNING

Vi gruser hele verden i alt i 2010! <roer seg litt ned> Ok, kanskje ikke hele verden - og kanskje heller ikke i alt - men uansett er det helt strålende publiseringstall for UV denne gangen!

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pressen har gått varm!

Indikatorer og resultater går opp og ned, og en skal alltid være forsiktig med å ta munnen for full. Ett års topp-plassering på en ranking-liste kan jo fort bli nedtur året etter, ikke sant? Ikke minst gjelder dette når dører stenges presis på årlige tidspunkt som naturlig nok ikke følger publiseringssyklusene. Når det er sagt - herre min hatt for et UV-resultat i 2010! 50% økning (jeg tillater meg en avrunding fra 49,8) er formidabelt - og kanskje også et tegn på at villdyret har våknet hos UV-forskerne?

Vi hadde et rimelig 2010-ambisjonsnivå for publisering på 194 poeng for fakultetet (vi måtte løfte oss tydelig fra skuffende 161 poeng i 2009), men har altså oppnådd hele 241. Med tanke på de lærdommene vi har trukket av forskergruppe-organiseringen er det nærliggende å tro at fokuset har bidratt til et felles løft i forskningsinnsatsen og dermed også i publiseringstakten. Men hva mer?

Store endringer, og variasjon mellom enhetene

Ser vi nærmere på tallene så fremgår det at instituttene har alle økt uttellingen for poenggivende publisering betydelig, mens InterMedia har falt noe denne gangen (avrundet til nærmeste hele tall):

  • PFI: +25% til 89 poeng
  • ILS: +96% til 70 poeng
  • ISP: +126% til 62 poeng
  • IME: -26% til 20 poeng

Alle instituttene fortjener applaus, for det som har vært tilfelle i alle tidligere år siden fakultetet begynte med målrettet publiseringsfokus har vært at økning ved ett institutt har blit kompensert ned av reduksjon ved et annet. I år derimot har alle de store enhetene levert økning samtidig, noe som fremgår av summen i grafen over.

Instituttleder Ola Stafseng ved PFI understreker at veksten på 25% ved PFI er meget sterk, spesielt gitt at instituttet var det klart mest-produserende ved UV i 2008 og 2009 - og veksten i 2010 kommer oppå dette. "Men både PFI og UV er i ferd med å bli ganske sammenlignbare med resten av UiO.  Faktisk 9% over snittet," sier han.

ILS sitt resultat på 96% er fantastisk, en nær dobling fra året før. Instituttleder Sølvi Lillejord påpeker at publiseringen ved ILS også går i bølger, samt at fjoråret nok var uvanlig svakt. "Allikevel kan vi være svært fornøyd med resultatet av all den jobbingen som den enkelte har gjort for å få til denne veksten, og kanskje summen av fokuset på publiseringsstrategi, skjerming av forskningstid og forskningsstøtte har hatt sin effekt," sier hun.

ISP er i en klasse for seg med 126%, vel og merke fra et svært beskjedent utgangspunkt i 2009. "Kanskje nettopp på grunn av forskjeller i syklusene så må vi være en smule edruelige i spekulasjon om fortsatt vekst i 2011," sier instituttleder Berit Rognhaug - men hatten av uansett!

For InterMedia var 2009 et uvanlig år med nesten en fordobling i forhold til snittet de fire foregående år. Et fall i 2010 var neste å regne med og senterleder Per Hetland er godt fornøyd med 20 poeng i 2010. "Tallene for 2010 betyr at vi har fortsatt å øke vårt gjenomsnitt sett over en treårsperiode," kommenterer han.

I sum er også prodekan for forskning Jorunn Møller godt fornøyd, og mener det er mange forklaringsvariabler bak resultatene. "I tillegg til det kontinuerlige fokuset og alle tiltakene som alt er nevnt så har vi også tilrettelagt for økningen gjennom publiseringsseminarer og økt bruk av erfarne professor 2 i forskningsmiljøene," legger hun til.

Gledelig vekst i poeng per årsverk

Ser vi på resultatene med andre måltall i hodet finner vi at vi i snitt også har hevet oss fra 0,81 til 1,23 poeng per vitenskapelig årsverk. Dermed er vi for første gang bedre enn UiO-snittet (1,13 poeng/årsverk) - og på hundredelen likt med HF. Dette bør gi alle som hele tiden har visst at det bor mye relevant forskning hos oss en god følelse.

Andre interessante tall

Det er fullt mulig å trekke ut mer fra tallene. For eksempel er andelen publiseringspoeng fra kvinnelige vitenskapelige ansatte ned fra 53% i 2009 til 46% i 2010 til tross for en økning i kvinneandelen i undervisnings- og forskningsstillinger fra 57% til 58% i disse årene. Jeg har ikke nok informasjon til å mene noe om årsakene til endringen, men den er ikke voldsomt stor - og er kanskje noe vi bare kan holde øye med.

Forbedringsmuligheter?

Er det mulig å bli bedre? Vel, det er jo omtrent alltid rom for forbedringer uansett hvor bra ting er. Fakultetets potensial i så måte ligger nok primært i økning av andelen poeng på nivå 2 tidsskrifter. Med 16% ligger vi godt under UiO-snittet på nesten 24%, og har faktisk gått litt tilbake fra drøyt 17% i 2009. Hva skal til for å styrke en dreining i denne retningen?

Med tanke på veien videre jobber vi blant annet sammen om etablering av personlige publiseringsplaner (jfr. årsplan 2011-2013), og det foretas analyser av både planer og resultater for enhetene rundt omkring. På denne måten håper vi at fortsatt fokus vil bidra til at fakultetet opprettholder det gode nivået. Gratulerer alle med strålende innsats!
Emneord: Publisering, Forskning, DBH Av Jarle V Traavik
Publisert 9. des. 2013 18:02 - Sist endra 27. jan. 2016 16:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere