Innovasjonsaktivitet

UV-fakultetets årsplan for perioden 2018 - 2020 har i samsvar med UiOs årsplan innovasjon som en av hovedinnretningene. Som del av fakultetets arbeid med å knytte innovasjonsbegrepet og innovasjonsaktivitet til utdanningsvitenskapelig forskning og  utdanning, blir det et prioritert område for  å trekke opp linjer for dette.

 

Fakultetets arbeid med innovasjon har vært et særlig fokus siden arbeidet  ut fra årsplanen 2013-2015 som bl.a munnet ut I fakultetets egen innovasjonsplan.

Denne synliggjør noen innsatsområder fakultetet ønsket å arbeide videre med.

Til innovasjonsplan.

 

Publisert 9. des. 2013 14:58 - Sist endra 4. jan. 2018 11:57