Særlige forskningssatsninger

For 2019 ønsker fakultetet å stimulere til utvikling av prosjekyter inn mot særlig to områder.

 

Det førtste området er utvikling av søknader og prosjekter rettet eksellenseutlysninger. Det andre området er utvikling av søknader og prosjekter rettet mer mot innovasjon og praksisnær forskning.

 

Søknadsfrist for begge utlysningene er 1.mars 2019. Søknadene sendes fakultetets sekretariat.  

 

 

Publisert 9. jan. 2019 18:40 - Sist endra 10. jan. 2019 16:19