Strategisk plan 2010-2020

Fakultetet har utviklet en strategisk plan for perioden 2010-2020 gjennom en bredt forankret strategiprosess. Denne planen skal være retningsgivende for fakultetets arbeid i planperioden og bidra til målsettingene i UiOs overordnede strategi.

Hovedmål for UV

”Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal styrke sin posisjon som ett av de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøene gjennom et gjensidig forsterkende samspill mellom forskning, utdanning og formidling.”

Fakultetet er med sin unike bredde i norsk utdanningsvitenskapelig sammenheng et fagmiljø med stor potensiell samfunnskraft. Den kombinasjonen av grunnforskning og praksisrettet, brukernær kunnskap som fagmiljøene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet over tid har utviklet, reflekterer både et betydelig samfunnsengasjement hos ansatte og studenter, og en evne til å utvikle dette engasjementet til forskning, profesjonsutvikling og formidling med kvalitet og relevans.

Det samfunnsengasjementet som kjennetegner fakultetets forsknings- og utdanningsprofil vil utvikles videre i årene som kommer. Fakultetet ønsker blant annet å styrke dialogen med relevante aktører om politikk og praksisutforforming i barnehage, skole, spesialpedagogiske institusjoner, oppvekstmiljøer for øvrig og høyere utdanning.

Les mer i Strategisk plan for UV 2010-2020 (pdf).

Planprosessen

Fakultetet gjennomførte en høringsrunde på utkastet til plan for alle ansatte og studenter i perioden 23. april - 10. mai 2010. Mange av innspillene ble innarbeidet i styreutkastet til strategisk plan, og flere viktige innspill ble også mottatt i tilknytning til denne. Det er summen av alle disse innspillene som gjør planen til et godt forankret og handlekraftig dokument. Strategisk plan for perioden 2010-2020 ble vedtatt i fakultetsstyremøtet 4. juni 2010.

Styreutkast til behandling 4. juni 2010

Styreutkast til UV strategisk plan 2010-2020 (pdf)

Høringsutkast og -uttalelser

Høringsutkast til UV strategisk plan 2010-2020 (pdf)
Intro og korte kommentarer og uttalelser (pdf)
Høringsuttalelse fra Fagutvalget på PFI (pdf)
Høringsuttalelse fra FANE og Arkivseksjonen (pdf)
Høringsuttalelse fra InterMedia (pdf)
Høringsuttalelse fra ISP (pdf)
Høringsuttalelse fra kontorsjefsmøtet (pdf)
Høringsuttalelse fra Lektorprogrammets programutvalg (pdf)
Høringsuttalelse fra Personalseksjonen (pdf)
Høringsuttalelse fra Studieseksjonen (pdf)

Rapporter

Publiseringsutvalgets rapport (pdf)
Formidlingsutvalgets rapport (pdf)
Studieutvalgets rapport (pdf)
Organisasjonsutvalgets rapport (pdf)

Referat fra allmøter

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 17. desember 2009 (pdf)
InterMedia 15. januar 2010 (pdf)
Institutt for spesialpedagogikk 24. november 2009 (pdf)
Pedagogisk forskningsinstitutt 28. januar 2010 (pdf)
Fakultetsadministrasjonen 19. januar 2010 (pdf)

Andre innspill til arbeidet med strategisk plan

Notat om EU-prosjekter ved UV-fakultetet (pdf)
UiO strategisk plan 2010-2020 (pdf)
Samleside om strategisk plan ved UiO (html)
Strategisk plan for UV 2005-2009 (pdf)

Publisert 29. sep. 2010 12:13 - Sist endra 19. juni 2017 13:25