Personer med emneord «Fagdidaktikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Rolf Vegar Olsen Olsen, Rolf Vegar Professor +47 22844510 +47 98859376 988 59376 r.v.olsen@cemo.uio.no Læring og utdanning, CEMO, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Bilde av Julie Casoli Uvsløkk Uvsløkk, Julie Casoli Stipendiat +47 45288839 j.c.uvslokk@ils.uio.no Engelsk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Skole, Undervisning, Interkulturell kompetanse
Bilde av Tove Stjern Frønes Frønes, Tove Stjern Forsker +47 22844397 +47 91589591 91589591 t.s.frones@ils.uio.no Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse
Bilde av Peter Nicolai Aashamar Aashamar, Peter Nicolai Stipendiat +47 93098107 93098107 p.n.aashamar@ils.uio.no Fagdidaktikk, Samfunnsfagdidaktikk, Demokratisk medborgerskap, Demokrati
Bilde av Gøril Brataas Brataas, Gøril Stipendiat +47 95186788 goril.brataas@ils.uio.no Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning, Veiledning, Fagdidaktikk, Undervisning, Klasseromsforskning, Praksis
Bilde av Hege Kaarstein Kaarstein, Hege Forsker +47 22856602 +47 41304000 hege.kaarstein@ils.uio.no Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA
Bilde av Kaja Granum Skarpaas Skarpaas, Kaja Granum Stipendiat +47 97795066 k.g.skarpaas@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning
Bilde av Astrid Roe Roe, Astrid Seniorforsker astrid.roe@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Bilde av Dag T Oddssøn  Fjeldstad Fjeldstad , Dag T Oddssøn Senior d.t.o.fjeldstad@ils.uio.no Samfunnsfagdidaktikk, Fagdidaktikk, Læring og utdanning
Bilde av Eva Thue Vold Vold, Eva Thue Professor +47 22855052 +47 48099164 e.t.vold@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fremmedspråk
Bilde av Janne Thoralvsdatter Scheie Scheie, Janne Thoralvsdatter Universitetslektor +47 22845993 +47 45268734 j.t.scheie@ils.uio.no Utdanningsledelse, Fagdidaktikk
Bilde av Glenn Ole Hellekjær Hellekjær, Glenn Ole Professor +47 22857364 +47 69185078 g.o.hellekjar@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk
Bilde av Guri Nortvedt Nortvedt, Guri Førsteamanuensis +47 22854332 +47 91320460 guri.nortvedt@ils.uio.no EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning
Bilde av Inga Staal  Jenset Jenset, Inga Staal Førsteamanuensis 22855042 98853440 i.s.jenset@ils.uio.no Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning, Praksis, Pedagogikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning
Bilde av Jon Magne Vestøl Vestøl, Jon Magne Professor i religions- og etikkdidaktikk 22844595 41450259 j.m.vestol(alfakrøll)ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Bilde av Nora Elise Hesby Mathé Mathé, Nora Elise Hesby Førsteamanuensis +47 22844463 +47 92466250 n.e.h.mathe@ils.uio.no Fagdidaktikk, Samfunnsfagdidaktikk
Bilde av Marte Blikstad-Balas Blikstad-Balas, Marte Professor 90824582 908 24 582 marte.blikstad-balas@ils.uio.no Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget
Bilde av Ole Kristian Bergem Bergem, Ole Kristian Forsker +47 22844125 +47 47293743 o.k.bergem@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA
Bilde av Rita Elisabeth Hvistendahl Hvistendahl, Rita Elisabeth Dekan +47 22844030 +47 97128718 97128718 r.e.hvistendahl@uv.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk
Bilde av Torgeir Onstad Onstad, Torgeir Senior +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Matematikkdidaktikk