Nettsider med emneord «Økonomistyring»

Publisert 9. apr. 2018 10:43
Publisert 30. juni 2015 13:44

Økonomistyring handler om en helhetlig tilnærming til budsjettering, rapportering og kontroll med regnskap.

Publisert 24. nov. 2010 09:47
Publisert 23. aug. 2010 16:00