Elise Koppang Frøjd

Seniorrådgiver

Arbeidsområder

 • Forskningsformidling
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Sosiale medier

Bakgrunn

 • Kommunikasjonsrådgiver, Senter for profesjonsstudier (SPS) OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Forskningskonsulent, Institutt for offentlig rett (IOR),  Universitetet i Oslo
 • Forskningskonsulent, Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS),  Universitetet i Oslo
 • Mastergrad i rettssosiologi, Universitetet i Oslo
 • Fagforfatterstudiet, OsloMet - Storbyuniversitetet

Emneord: ForskningsformidlingKommunikasjonSosiale medierPodkast

Publikasjoner

 • Frøjd, Elise Koppang; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Brattbakk, Ingar; Roli, Bente Oftedal & Gudmundsdottir Jonassen, Bjørk (2020). Det skjøre hjelpetilbudet Hvem hjelper dem som ikke forstår brevet fra Nav? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Frøjd, Elise Koppang; Serediak, Olga & Helland, Håvard (2020). Skoleopptak med karakterer skaper mest ulikhet. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Mausethagen, Sølvi (2019). Skal forske på bruk av forskning. [Internett]. oslomet.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Dzair, Nassima (2019). Hvordan rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn? [Radio]. Viten og snakkis.
 • Haakestad, Hedda; Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi & Novak, Judit (2019). Gir mer juss en mer rettferdig skole? [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Myklebust, Runa Brandal (2019). Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere. [Internett]. OsloMet.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Myklebust, Runa Brandal (2019). Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Sadeghi, Talieh (2019). Forsker på Nav. [Internett]. OsloMet.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Askvik, Tanja (2019). Barn av innvandrere tar høyere utdanning enn sine foreldre. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Andreassen, Tone Alm (2019). Når de skadde får komme til orde. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Haakestad, Hedda & Thue, Fredrik W. (2019). Akademisering av høgskole-yrkene: Mastersyke eller nødvendig fornying? [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2019). Lider du av MUPS? [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang (2018). Legal aid clinic in Gamle Oslo.
 • Frøjd, Elise Koppang & Gundersen, Torbjørn (2018). Bør klimaeksperter flagge egne meninger? [Internett]. Forskning.no.
 • Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve & Frøjd, Elise Koppang (2018). Ønsker å gjøre teori og analyse mer tilgjengelig. [Fagblad]. Viten + praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Helland, Håvard (2018). Yrkene der innvandrere ikke diskrimineres. [Radio]. Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente; Myklebust, Runa Brandal & Messel, Jan (2018). Hvorfor er det så mange gutter som slutter på kvinnedominerte utdanninger? [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente & Nedregård, Oda (2018). Faglig interesserte studenter fullfører oftere utdanningen. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lillejord, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (2018). – God digital undervisning krever bedre pedagogikk. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh & Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Nav-ansatte mener de vet for lite om arbeidsmarkedet. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh & Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Nav-ansatte​: Vet for lite om arbeidsmarkedet. [Fagblad]. Velferd.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Johannessen, Lars E. F. (2018). Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. [Internett]. Sosiologen.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2018). Med sosiologisk blikk på medisin. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Johannessen, Lars E. F. (2018). Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Johannessen, Lars E. F. (2018). Måten legevakten prioriterer pasienter på, bør forbedres, mener forsker. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Johannessen, Lars E. F. (2018). Hvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet? [Radio]. Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Mausethagen, Sølvi (2018). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Messel, Jan (2018). OsloMet gjennom 200år. [Radio]. Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Mausethagen, Sølvi (2018). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Thue, Fredrik W. & Østberg, Kai Peter (2018). Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt? [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Thue, Fredrik W. & Østberg, Kai Peter (2018). – Ytringsfrihet for lærere er avgjørende for tilliten. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2018). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2018). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Rasmussen, Erik Børve (2018). Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer? [Radio]. Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hva skal til for å ta en doktorgrad? [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Nordhaug, Marita (2018). – Sykepleiere bør heller prioritere god pleie til én enn litt til alle. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hva skal til for å ta en doktorgrad? [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Skjølsvik, Tale (2017). Digitalisering er mer enn teknologi. [Radio]. Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Gjersøe, Heidi Moen (2017). Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Nordhaug, Marita (2017). Tidspress i sykepleien går utover etikken. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2017). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Skjølsvik, Tale (2017). – Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Skjølsvik, Tale (2017). - Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri & Prøitz, Tine Sophie (2017). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. [Internett]. forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Miyata, Ainar Petersen (2017). Filosofisk blikk på legers påvirkning. [Internett]. Viten og Praksis.
 • Drange, Ida; Helland, Håvard; Frøjd, Elise Koppang & Ziesler, Katrine A. (2017). I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert. [Internett]. Viten & Praksis.
 • Alpers, Lise-Merete & Frøjd, Elise Koppang (2017). -Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. [Fagblad]. Fagbladet.
 • Alpers, Lise-Merete & Frøjd, Elise Koppang (2017). Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. [Internett]. Viten+praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Alpers, Lise-Merete (2017). Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2017). Slik kan internasjonale domstoler bli tilgjengelig for alle . [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016). Mener næringslivet tar for lite ansvar for menneskerettigheter. [Internett]. Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari & Hjort, Maria Astrup (2016). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Iversby, Randi Halveg (2016). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. [Internett]. UiO Institutt for offentlig rett.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016). Norsk forsker slapp inn på Guantánamo. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven & Lohne, Kjersti (2016). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. [Fagblad]. Science Nordic.
 • Lohne, Kjersti; Kirkebø, Tori Loven & Frøjd, Elise Koppang (2016). Inside Guantánamo's barbed wire. [Internett]. uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016). Innenfor Guantánamos piggtrådgjerder. [Internett]. uio.no.
 • Karv, Hanna & Frøjd, Elise Koppang (2016). How courts protect human rights by comparing cases. ScienceNordic.com.
 • Frøjd, Elise Koppang & Karv, Hanna (2014). - Jussen kan gi oss bærekraftig utvikling. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Stridbeck, Ulf (2014). Dommere og advokater fornøyde med rettspsykiatriske eksperter. [Internett]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Ystehede, Per Jørgen (2009). Fengsler danner ikke nettverk. [Internett]. Forskning.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Pakistans vanskelige vei videre. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Svikter barna som trenger det mest. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Rettslige utfordringer i skolen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Kommunene har feiltolket loven. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Lite kjønn i jusspensum. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Nafstad, Ida; Skjælaaen, Øystein & Koppang, Elise Myrstad (2008). Behov for offentlig avkriminaliseringsdebatt. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Cathrine (2008). Lite kjønn i jusspensum. [Internett]. Forskning.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2007). Videoovervåking i praksis. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2007). Lov og rett for au pairer. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2007). Diskriminertes rettsvern i praksis. [Internett]. Forskning.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2006). Påminnelse om behovet for en nyansert kriminaldebatt. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2006). Juss-Buss: 35 år med engasjement. [Internett]. www.kriminalpolitikk.uio.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Bratlie-Jensen, William (2011). Kriminalpolitikk. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 0809-7488.
 • Frøjd, Elise Koppang & Bratlie-Jensen, William (2005). Kriminalpolitikk.no. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2020 10:01 - Sist endret 26. apr. 2022 13:28