Elise Koppang Frøjd

Bilde av Elise Koppang Frøjd
English version of this page
Telefon +47 22850039
Mobiltelefon +47 934 41 464
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Fakultetsadministrasjonen

Arbeidsområder

 • Forskningsformidling
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Sosiale medier

Bakgrunn

 • Kommunikasjonsrådgiver, OsloMet - Storbyuniversitetet, Senter for profesjonsstudier
 • Forskningsadministrasjon - Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Mastergrad i rettssosiologi, Universitetet i Oslo
 • Fagforfatterstudiet, OsloMet - Storbyuniversitetet

Publikasjoner

 • Frøjd, Elise Koppang; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Brattbakk, Ingar; Roli, Bente Oftedal & Gudmundsdottir Jonassen, Bjørk (2020). Det skjøre hjelpetilbudet Hvem hjelper dem som ikke forstår brevet fra Nav?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Frøjd, Elise Koppang; Serediak, Olga & Helland, Håvard (2020, 14. januar). Skoleopptak med karakterer skaper mest ulikhet. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Andreassen, Tone Alm (2019, 19. september). Når de skadde får komme til orde. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Askvik, Tanja (2019, 30. juli). Barn av innvandrere tar høyere utdanning enn sine foreldre. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Haakestad, Hedda & Thue, Fredrik W. (2019, 10. april). Akademisering av høgskole-yrkene: Mastersyke eller nødvendig fornying?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Dzair, Nassima (2019, 24. mars). Hvordan rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn?. [Radio].  Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Mausethagen, Sølvi (2019, 19. desember). Skal forske på bruk av forskning. [Internett].  oslomet.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Myklebust, Runa Brandal (2019, 09. oktober). Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere. [Internett].  OsloMet.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Myklebust, Runa Brandal (2019, 09. oktober). Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2019, 03. mai). Lider du av MUPS?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Sadeghi, Talieh (2019, 13. mai). Forsker på Nav. [Internett].  OsloMet.no.
 • Haakestad, Hedda; Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi & Novak, Judit (2019, 02. desember). Gir mer juss en mer rettferdig skole?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang (2018). Legal aid clinic in Gamle Oslo.
 • Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente; Myklebust, Runa Brandal & Messel, Jan (2018, 01. desember). Hvorfor er det så mange gutter som slutter på kvinnedominerte utdanninger?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente & Nedregård, Oda (2018, 09. september). Faglig interesserte studenter fullfører oftere utdanningen. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Fekjær, Silje Bringsrud (2018, 12. februar). Hva skal til for å ta en doktorgrad?. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Fekjær, Silje Bringsrud (2018, 04. februar). Hva skal til for å ta en doktorgrad?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Gundersen, Torbjørn (2018, 11. oktober). Bør klimaeksperter flagge egne meninger?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Johannessen, Lars E. F. (2018, 26. juni). Måten legevakten prioriterer pasienter på, bør forbedres, mener forsker. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Johannessen, Lars E. F. (2018, 27. juni). Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. [Internett].  Sosiologen.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Johannessen, Lars E. F. (2018, 22. juni). Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Helland, Håvard (2018, 02. desember). Yrkene der innvandrere ikke diskrimineres. [Radio].  Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Johannessen, Lars E. F. (2018, 25. mai). Hvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet?. [Radio].  Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Messel, Jan (2018, 27. april). OsloMet gjennom 200år. [Radio].  Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Rasmussen, Erik Børve (2018, 13. april). Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer?. [Radio].  Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lillejord, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (2018, 06. august). – God digital undervisning krever bedre pedagogikk. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Mausethagen, Sølvi (2018, 19. mai). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Mausethagen, Sølvi (2018, 02. mai). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Nordhaug, Marita (2018, 27. mars). – Sykepleiere bør heller prioritere god pleie til én enn litt til alle. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2018, 18. april). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2018, 19. april). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Rasmussen, Erik Børve (2018, 06. juni). Med sosiologisk blikk på medisin. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh & Fekjær, Silje Bringsrud (2018, 01. august). Nav-ansatte mener de vet for lite om arbeidsmarkedet. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh & Fekjær, Silje Bringsrud (2018, 09. august). Nav-ansatte​: Vet for lite om arbeidsmarkedet. [Fagblad].  Velferd.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018, 23. mars). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Messel, Jan (2018, 29. januar). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Thue, Fredrik W. & Østberg, Kai Peter (2018, 08. februar). – Ytringsfrihet for lærere er avgjørende for tilliten. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Thue, Fredrik W. & Østberg, Kai Peter (2018, 03. mai). Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?. [Internett].  Viten og praksis.
 • Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve & Frøjd, Elise Koppang (2018, 08. oktober). Ønsker å gjøre teori og analyse mer tilgjengelig. [Fagblad].  Viten + praksis.
 • Alpers, Lise-Merete & Frøjd, Elise Koppang (2017, 24. oktober). -Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. [Fagblad].  Fagbladet.
 • Alpers, Lise-Merete & Frøjd, Elise Koppang (2017, 13. juni). Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. [Internett].  Viten+praksis.
 • Drange, Ida; Helland, Håvard; Frøjd, Elise Koppang & Ziesler, Katrine A. (2017, 25. oktober). I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert. [Internett].  Viten & Praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Alpers, Lise-Merete (2017, 13. juni). Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Gjersøe, Heidi Moen (2017, 09. november). Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017, 17. januar). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2017, 26. januar). Slik kan internasjonale domstoler bli tilgjengelig for alle. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard & Skjølsvik, Tale (2017, 01. desember). Digitalisering er mer enn teknologi. [Radio].  Viten og snakkis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie & Skedsmo, Guri (2017, 30. august). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri & Prøitz, Tine Sophie (2017, 16. august). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. [Internett].  forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Miyata, Ainar Petersen (2017, 18. desember). Filosofisk blikk på legers påvirkning. [Internett].  Viten og Praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang & Nordhaug, Marita (2017, 07. november). Tidspress i sykepleien går utover etikken. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017, 09. mars). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Skjølsvik, Tale (2017, 30. november). – Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Skjølsvik, Tale (2017, 29. november). - Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari & Hjort, Maria Astrup (2016, 25. september). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Iversby, Randi Halveg (2016, 04. mai). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. [Internett].  UiO Institutt for offentlig rett.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 05. februar). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 15. oktober). Mener næringslivet tar for lite ansvar for menneskerettigheter. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven & Lohne, Kjersti (2016, 01. november). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Karv, Hanna & Frøjd, Elise Koppang (2016). How courts protect human rights by comparing cases. ScienceNordic.com.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 26. oktober). Innenfor Guantánamos piggtrådgjerder. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 06. november). Norsk forsker slapp inn på Guantánamo. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti; Kirkebø, Tori Loven & Frøjd, Elise Koppang (2016, 26. oktober). Inside Guantánamo's barbed wire. [Internett].  uio.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Karv, Hanna (2014, 01. juli). - Jussen kan gi oss bærekraftig utvikling. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Stridbeck, Ulf (2014, 23. januar). Dommere og advokater fornøyde med rettspsykiatriske eksperter. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Bratlie-Jensen, William (2011). Kriminalpolitikk. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 1.
 • Frøjd, Elise Koppang & Ystehede, Per Jørgen (2009, 18. november). Fengsler danner ikke nettverk. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Cathrine (2008, 23. september). Lite kjønn i jusspensum. [Internett].  Forskning.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Kommunene har feiltolket loven. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Lite kjønn i jusspensum. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Pakistans vanskelige vei videre. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Rettslige utfordringer i skolen. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2008). Svikter barna som trenger det mest. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Nafstad, Ida; Skjælaaen, Øystein & Koppang, Elise Myrstad (2008). Behov for offentlig avkriminaliseringsdebatt. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2007, 12. november). Diskriminertes rettsvern i praksis. [Internett].  Forskning.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2007). Lov og rett for au pairer. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2007). Videoovervåking i praksis. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Koppang, Elise Myrstad (2006, 06. desember). Juss-Buss: 35 år med engasjement. [Internett].  www.kriminalpolitikk.uio.no.
 • Koppang, Elise Myrstad (2006). Påminnelse om behovet for en nyansert kriminaldebatt. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Bratlie-Jensen, William (2005). Kriminalpolitikk.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2020 10:01 - Sist endret 19. mai 2020 10:54