Bilag og bestilling

Bilagsbehandlingen ved UV omfatter reiseregninger, utlegg, bestillinger og inn/ utgående faktura og er samlet til en gruppe på tre bilagskonsulenter i økonomiseksjonen.

Bjørg-Marit Tomter Watson

Elizaveta Semenova

Jannani Gobinath

Meliha Kazazic

UV har tatt i bruk UiOs elektroniske innkjøpssystem, slik at alle innkjøp nå skal følge en enkel felles rutine. Foreløpig unntatt er reiser (der egne rutiner gjelder), og bøker (der rutinen bare er anbefalt). Se bestillingssidene for mer informasjon.

Ansvarsmatrise (under revidering)

    FAK LINK iPED/
FUP
ILS ISP CEMO
  Prosess-
koordinator
180002 180900 180100/
180130
180200 180300  180700
Innkjøp/
Bestilling
TBA

Meliha/ Bjørg-Marit/ Jannani (fordeles fortløpende)

Inngående
faktura
TBA Eli Bjørg-Marit Jannani Meliha Bjørg-Marit Eli
Utlegg/Reisereg:
HR-portalen
Bjørg-Marit Eli Bjørg-Marit Jannani Bjørg-Marit
(midl. for
Meliha)
Bjørg-Marit Eli
Utg.
faktura
Surinder Eli Surinder Trine Terje Trine Eli
Omposteringer TBD Eli Bjørg-Marit Jannani Meliha Bjørg-Marit Eli
Bilagslønn Enhetene

Enhetene

Utviklings-
prosjekter
Surinder

Delegeres/ Alle

 

Emneord: Bilag, Reiseregning, Fakturaer, Bestilling, Innkjøp
Publisert 30. juni 2015 13:48 - Sist endret 8. apr. 2019 09:07