Jarle V Traavik

Seksjonssjef - Fakultetsadministrasjonen
Bilde av Jarle V Traavik
English version of this page
Telefon +47-22858264
Mobiltelefon +47-46412402
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Økonomileder

 • har leder- og personalansvar for fakultetets økonomiseksjon
 • har fagansvar for økonomi- og virksomhetsstyringsprosesser ved fakultetet
 • er rådgiver for fakultetsledelsen på økonomiske og strategiske spørsmål

Inngår også i:

 • fakultetets ledergruppe
 • økonomiledergruppen ved UiO

Hovedprosjekter 2017-18

Økonomiseksjonens hovedsatsinger er:

 • styrket kvalitet og felles tilnærming til brukerdialog, budsjettering og rapportering
 • reduksjoner i avvik på innkjøp, kontering og prognosearbeid
 • service og grensesetting

Øvrige spesialoppgaver:

 • revidering av finansieringsmodellen 2019
 • kompetanseplanlegging 2020
 • oppstartsbistand til nye enheter (LINK, FIKS mv.)

Prosjekter fra tidligere år

Økonomileder (2012-):

 • Evaluering og revidering av finansieringsmodellen (2013, 2018)
 • Strategisk støtte i fusjonsprosessen mellom InterMedia og PFI (2012)
 • Etablering av ny økonomiseksjon (2012)

Strategirådgiver (2006-2012):

 • Videreutvikling av kommunikasjonsorganiseringen ved UV (2011-2013)
 • Vurderingsutvalget for InterMedia (2011)
 • Etablering av nye nettsider og kanaler i sosiale medier (2010-2011)
 • Strategiutvikling: "Strategisk plan 2010-2020 for UV" (2009-2010)
 • Etablering av ny kommunikasjonsarkitektur for UV (2010)
 • Utvikling av ny finansieringsmodell for UV (2009)
 • Strategiutvikling: "Faglige prioriteringer: studier" (2007-2008)
 • Strategiutvikling: "Faglige prioriteringer: forskning" (2006-2008)
 • Organisasjonsutvikling for IT (2007-2008)
 • Organisasjonsutvikling for økonomi (2007)
 • Etablering av ny rapporteringsstruktur (2007)
 • Styrking av fakultær budsjettkontroll (2006)

UiO prosjekter og prosesser:

 • Prosjekt LOS økonomi (2018)
 • Prosjektgruppe for økonomilederrollen ved UiO (2016)
 • Tilrettelegging for intranett (2015)
 • Birolle som kommunikasjonsrådgiver ved nytilsetting (2015)
 • Plangruppen for økonomiledernettverket (2012-13, 2017-18)
 • Utvidet IHR-plangruppe for EFV (2012)
 • Utvidet IHR-plangruppe for Web (2012)
 • Utvalget for Sosiale Medier ved UiO (2009)

Bakgrunn

Utdanning

 • CISA (ISACA) - Certified Information Systems Auditor - 2003
 • CIA (IIA) - Certified Internal Auditor - 1997
 • ACA (ICAEW) - UK Chartered Accountant - 1996
 • MIB/ MBA (NHH) - Master of International Business - 1993
 • BA/ Siviløkonom (NHH) - Bachelor of Business Administration - 1991/ 93

Tidligere yrkeserfaring

 • Director, PricewaterhouseCoopers AS, Oslo, 2000-2005
  • Leder for selskapets interne administrasjon, organisasjonsutvikling, samt seniorrådgiver på internkontrollprosjekter for klienter.
 • Head of Department, Telenor Satellite Services AS, Oslo, 1998-2000
  • Ansvar for divisjonens budsjett og regnskap, og forretningsutvikler/ ansvarlig for nytt forretningsområde innen satellittsporing.
 • Risk Management Advisor, Coopers & Lybrand ANS, Oslo, 1996-1997
  • Rådgiver med fokus på informasjonssystemer og risikostyring for en rekke klienter.
 • Financial Auditor and Controls Professional, Coopers & Lybrand UK, London, 1993-1996
  • Eksternrevisor, IT-utvikler rapporteringsprogramvare, og outsourcet internrådgiver.

Tidligere verv/ roller

Emneord: Økonomi, Strategi, Prosjektledelse, Kommunikasjon, Virksomhetsstyring, Organisasjonsutvikling
Publisert 4. nov. 2010 15:50 - Sist endret 28. juni 2018 09:21