Personer med emneord «argumentasjonsteori og narrativ teori»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Tone Kvernbekk Kvernbekk, Tone Professor, instituttleder +47-22858164 tone.kvernbekk@iped.uio.no Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, argumentasjonsteori og narrativ teori