janericg

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskningsintressen

Ett av mina forskningsintressen avser individuella förutsättningar för utbildning, där jag bland annat arbetat med olika modeller över de kognitiva förmågornas struktur, liksom med Högskoleprovet och andra instrument för urval till högre utbildning. Ett annat intresse avser effekter av utbildning på kunskaper och färdigheter, som jag bland annat studerat genom internationella komparativa undersökningar. Frågor kring utbildningsorganisation, och betydelsen av olika slags resurser, som exempelvis lärarkompetens, har också alltmer kommit i fokus. En annan forskningsaktivitet som löpt parallellt med den innehållsligt inriktade forskningen har avsett utveckling av kvantitativa metoder med fokus på mätning och statistisk analys.

Undervisningsintressen

Mina utbildningsintressen har framförallt tagit sig uttryck i undervisning i kvantitativa metoder och i handledning av forskarstuderande.

Nyckelord

individuella differenser, resurser, resultat, komparativ pedagogik, pedagogisk mätning, strukturell ekvationsmodellering, utvärdering.

Forskningsmiljöer och projekt

UGU - Kohortsekventiella longitudinella databaser Utvärdering genom uppföljning
VALUTA - Validering av den högre utbildningens antagningssystem
GRAM - Betyg och betygssättning: Funktioner och effekter

Publikasjoner

  • Hofslundsengen, Hilde; Gustafsson, Jan-Eric & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Contributions of the Home Literacy Environment and Underlying Language Skills to Preschool Invented Writing. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2017.1420686
  • Altrichter, Herbert; Kemethofer, David; Ehren, Melanie; Gustafsson, Jan-Eric; Skedsmo, Guri; Huber, Stephan Gerhard; Conyngham, Gerry; McNamara, Gerry & O'Hara, Joe (2016). Wirkungen und Nebenwirkungen europäischer Inspektionssysteme, I:  Schulinspektion als Steuerungsimpuls? Ergebnisse aus Forschungsprojekten.  Springer.  ISBN 978-3-658-10872-4.  9.  s 285 - 324
  • Gustafsson, Jan-Eric (2016). Lasting effects of quality of schooling: Evidence from PISA and PIAAC. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  57, s 66- 72 . doi: 10.1016/j.intell.2016.05.004
  • Gustafsson, Jan-Eric & Nilsen, Trude (2016). Final remarks, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time..  Springer.  ISBN 978-3-319-41251-1.  Chapter 7.  s 135 - 147
  • Gustafsson, Jan-Eric & Nilsen, Trude (2016). The Impact of School Climate and Teacher Quality on Mathematics Achievement: A Difference-in-Differences Approach, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes Relationships Across Countries, Cohorts and Time.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-41252-8.  chap.4.  s 81 - 95
  • Gustafsson, Jan-Eric; Nilsen, Trude & Hansen, Kajsa Yang (2016). School characteristics moderating the relation between student socio-economic status and mathematics achievement in grade 8. Evidence from 50 countries in TIMSS 2011.. Studies in Educational Evaluation.  ISSN 0191-491X.
  • Hofslundsengen, Hilde Christine; Hagtvet, Bente Eriksen & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Immediate and delayed effects of invented writing intervention in preschool. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29, s 1473- 1495 . doi: 10.1007/s11145-016-9646-8 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Screening for Language Delay: Growth Trajectories of Language Ability in Low- and High-Performing Children. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  59(5), s 1035- 1045 . doi: 10.1044/2016_JSLHR-L-15-0289 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Nilsen, Trude; Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2016). Conceptual Framework and Methodology of This Report, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time..  Springer.  ISBN 978-3-319-41251-1.  Chapter 1.  s 1 - 20

Se alle arbeider i Cristin

  • Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (ed.) (2017). Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  335 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mars 2014 10:44 - Sist endret 11. apr. 2014 09:45