Aktuelle saker

Publisert 17. aug. 2017 13:13

Prosjektet "Læringslyst og læringsbehov" tar utgangspunkt i at studentene ønsker å bli lærere, og gode lærere.

Publisert 30. des. 2016 10:47

ProTed, Senter for fremragende utdanning, lyser på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ut prosjektmidler innenfor følgende innsatsområde: Eksempler på studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger (STIL).

Publisert 16. juni 2016 16:58

Intet mindre var temaet da den nederlandske forskeren Fred Korthagen holdt sitt innlegg under konferansen Bringing Teacher Education Forward på Universitetet i Oslo denne uken.

Publisert 30. okt. 2015 15:23

ProTed gleder seg over tildeling av fem nye år som senter for fremragende utdanning (SFU).