Aktuelle saker

Publisert 3. mai 2019 13:43

Tidsskriftet Acta Didactica Norge (ADNO) skal utgi et temanummer om lærerutdanningens undervisningspraksiser på Campus.

Forside STIL-rapport
Publisert 21. mars 2019 16:11

STIL-prosjektet presenterer resultatene av arbeidet som er gjennomført for å fremme studentaktive (studieintensive) arbeidsformer i grunnskolelærerutdanningene.

Publisert 6. des. 2018 13:53

Fredag 26.10 inviterte UiO og ProTed til feiring av våre 18 nye universitetsskoler. Med kake, diplom, hilsener fra Kunnskapsdepartementet og deling av beste praksis ble skolene og samarbeidet feiret. 

Publisert 6. des. 2018 13:33

Universitetsskolesamarbeidet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 18 skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Publisert 17. aug. 2017 13:13

Prosjektet "Læringslyst og læringsbehov" tar utgangspunkt i at studentene ønsker å bli lærere, og gode lærere.

Publisert 30. des. 2016 10:47

ProTed, Senter for fremragende utdanning, lyser på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ut prosjektmidler innenfor følgende innsatsområde: Eksempler på studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger (STIL).

Publisert 30. okt. 2015 15:23

ProTed gleder seg over tildeling av fem nye år som senter for fremragende utdanning (SFU).