Intensiv start for studentene ved UiT

Prosjektet "Læringslyst og læringsbehov" tar utgangspunkt i at studentene ønsker å bli lærere, og gode lærere.

Foto: Stig Brøndbo, UiT

Grunnskolelærerutdanningene ved UiT har utviklet en ny, intensiv oppstart på studieåret for de nye lærerstudentene med fokus på utvikling av læreridentitet fra første dag. Ambisjonen er at studentene allerede i første fase av studiet skal bli bevisste det store læringsarbeidet som står foran dem. Studentene skal selv oppleve både utfordringer og mangfold i lærerrollen, slik at utviklingen som star foran dem er lystbetont, interessant - og krevende.

Rett i praksis

En viktig del av GLU-masteren, er praksis i grunnskolen.
– Vi ønsker å gi alle våre studenter en så praksisnær utdanning som mulig, og allerede i neste uke skal de nye studentene ut for å undervise på en av våre universitetsskoler, sier Siw Skrøvset, leder av Pro Ted – Senter for fremragende lærerutdanning ved UiT. De har utviklet et helt nytt program for oppstarten av lærerutdanningen med fokus på studentintensive læringsformer for å skape læringslyst.

Utviklingen av programmet for oppstartuken er en del av det KD-finansierte prosjektet "Studieintensive arbeidsformer i grunnskolelærerutdanningene" (STIL), som ledes av ProTed. Fem grunnskolelærerutdanninger er tildelt midler til utvikling av nye arbeidsformer i lærerutdanningene.Se omtale av utlysningen i STIL-prosjetet på http://www.uv.uio.no/proted/aktuelt/aktuelle-saker/utlysning-av-midler%20-%20STIL.html.

 

Foto: Stig Brøndbo, UiT

 

– Studentene ønsker å bli gode forbilder og bidra til å skape en god skole med tillitt. Det er et veldig godt utgangspunkt for å bli en god lærer, sier Jan-Fredrik Skogdal, universitetsskolekoordinator ved UiT og kafevert da de nye studentene diskuterte lærerrollen.

Publisert 17. aug. 2017 13:13 - Sist endret 17. aug. 2017 13:27