Læring for fremtiden - nasjonal konferanse

ProTed arrangerer i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen og IKTplan den nasjonale konferansen "Læring for fremtiden" for alle aktører som bidrar i lærerutdanningene.

IKT er med på å endre lek, læring og undervisning fra barnehage til høyere utdanning. Konferansen er en møteplass for deg som er opptatt av å forstå og påvirke sammenhengen mellom IKT og utdanning.

ProTed er ansvarlig for et gjennomgående konferansespor som tar for seg temaer knyttet til IKT i lærerutdanningen. Sporet vies profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen. Slik kompetanse betyr å knytte digitale teknologier til didaktiske design (læringsomgivelser og forløp, oppgaver, aktiviteter og vurdering).

Fra NIFUs rapport om IKT i lærerutdanningen (2013) vet vi at slik kompetanse er svakt forankret i ledelsen, er for avhengig av enkelte ildsjelers arbeid, og mangler en helhetlig integrering som går utover et rent redskapsperspektiv. Dette sporet har to siktemål: både å knytte sammen miljøer som har verdifulle bidrag til en helhetlig tilnærming til profesjonsfaglig digital kompetanse, og å presentere og drøfte bidrag fra ProTed, der undervisning i digitale læringsomgivelser er et prioritert utviklingsområde. Sporet vil også inkludere bidrag fra lærerstudenter, samt kolleger fra Sverige og Tyskland. Benytt sjansen til å være med på å utforme lærerutdanningens profesjonsfaglige digitale kompetanse!

Besøk konferanseweben

 

 
Publisert 16. jan. 2013 10:49 - Sist endret 19. juni 2013 14:35