Studentseminar

Studenter på Lektorprogrammet i Oslo og Tromsø diskuterer hva som er og hvordan vi sammen kan utvikle en fremragende lærerutdanning. Dette skjer dels lokalt, dels gjennom videokonferanse.

Publisert 12. feb. 2013 15:23 - Sist endret 12. feb. 2013 15:40