2014

Tidligere

Tid og sted: 6. nov. 2014, Hotell Bristol

ProTed arrangerer dagskonferanse om universitetsskolene som modell for etablering av fremtidsrettede partnerskap mellom lærerutdanning og skole.

Tid og sted: 18. juni 201419. juni 2014, Oscarsborg

ProTed arrangerer sommerseminar for alle som er involvert i ProTeds aktiviteter.

Tid og sted: 28. apr. 2014 11:0016:00, Stort møterom, Georg Sverdrups hus, UiO

Utgangspunktet for seminaret er fagundervisningen i de to universitetenes lærerutdanninger. Prosjektene som presenteres har alle til hensikt å utvikle arbeidsformer som gjør undervisningen i disiplinfagene mer skolerelevante.

 

Tid og sted: 11. apr. 2014 12:3010. apr. 2014 17:00, Tromsø

Studentene på integrert masterutdanning for lærere trinn 1.-7. og 5.-10. ved UiT arrangerer et seminar for utforsking og kritisk refleksjon. Temaet er bruk av digitale verktøy i utdanningen. Seminaret gjennomføres i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen og ProTed.