Synergiseminar om undervisning i fag

Utgangspunktet for seminaret er fagundervisningen i de to universitetenes lærerutdanninger. Prosjektene som presenteres har alle til hensikt å utvikle arbeidsformer som gjør undervisningen i disiplinfagene mer skolerelevante.

 

ProTeds utviklingsområde "Undervisning i fag" tar sikte på å utvikle fagundervisningen for studentene på lærerutdanningene. På seminaret vil de mange prosjektene som er definert innen utviklingsområdet presenteres. Hensikten med seminaret er å etablere en forståelse for sammenhengen mellom de mange prosjektene som er definert og hvordan de forholder seg til ProTeds overordnede formål. 

Program
 

11.00-11.15

Velkommen, ved Frøydis Hertzberg, leder av utviklingsområdet. Kort presentasjon av seminardeltakerne og av hensikten med seminaret.
 

11.15-11.45

Hva er ProTed, og hva er våre ambisjoner? Ved Andreas Lund og Rachel Jakhelln ledere av ProTed. Spørsmålsrunde.

11.45-12.30

Lunsj

12.30-14.45

Muntlige kortpresentasjoner (10 minutter) ved de ulike prosjektlederne.

 • "Forbedring av fagkurs i matematikk" v/ Helmer Aslaksen
 • "Ny masterutdanning i naturfag" v/ Magne Olufsen & Steinar Thorvaldsen 
 • "Dramapedagogiske metoder i matematikkundervisningen" v/ Ove Drageset & Tor Helge Allern 
 • "Utvikling av biologililærerutdanning ved MN-fakultetet" v/ Marianne Ødegaard
 • "RELEKVANT - Undervisning i relativitetsteori og kvantefysikk" v/Frøydis Hertzberg
 • Det flerspråklige klasserommet -- undervisning for toleranse v/Hilde Sollid (UiT)
 • "Å involvere studenter i forskningsarbeid" v/Hilde Sollid
 • Styrking av muntlige ferdigheter i fremmedspråkene v/ Trond Nordenstam
  • Seminarundervisning for lektorstudenter v/ Idun Seir Henstad (UiO)"
  • La fonética del español" -utvikling av nettressurs for trening av muntlige ferdigheter v/ Katrine Utgård
 • Nettpublisering av studentarbeider i historie v/ John McNichols

15.00-15.30

Fagundervisningens rolle i lærerutdanningen – hvor ligger utfordringene, og hvordan kan disse ti prosjektene bidra til kvalitet? Ved Frøydis Hertzberg

15.30-16.00

Diskusjon og avrunding.

 

Påmelding til seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen: tonemer@ils.uio.no

Publisert 10. apr. 2014 10:06 - Sist endret 25. apr. 2014 10:01