Universitetsskolekonferansen 2014: Partnerskap for framtiden

ProTed arrangerer dagskonferanse om universitetsskolene som modell for etablering av fremtidsrettede partnerskap mellom lærerutdanning og skole.

Bakgrunn

Lærerutdanninger nasjonalt og internasjonalt legger mye arbeid i å utvikle gode samarbeidsarenaer med skolene, for å styrke integrasjonen av teori- og erfaringsbasert kunnskap i utdanningen. Samtidig har skolene stor interesse av systematisk, kunnskapsbasert utvikling. Dette åpner for gjensidig gevinst ved etablering av arenaer for interaksjon mellom institusjonene. Universitetsskolemodellen legger til rette for utvikling av arbeidsmåter og relasjoner som fremmer disse interessene. 

Hensikt

ProTed vil gjennom konferansen pakke opp universitetsskolekonseptet begreps- og innholdsmessig ved å dele erfaringer fra arbeidet med universitetsskoler ved UiO og UiT. Konferansen vil gjennom bidrag både fra lærerutdanningene og skolene presentere hvilke muligheter og utfordringer som ligger i universitetsskolesamarbeidet.

 

Målgrupper

Målgrupper er lærerutdannere, universitetsskoler, forvaltning, beslutningstakere, skoleeiere og skoler. 

Annen dag av konferansen er en workshop som trekker opp hovedlinjer for videreutvikling av prosjektene ved UiO og UiT.

 

 

 

 

Publisert 10. apr. 2014 11:08 - Sist endret 5. nov. 2014 21:53