Kunnskapsparlament

ProTed og Kunnskapssenter for utdanning inviterer til Kunnskapsparlament der målet er å etablere enighet om viktige prinsipper for gode lærerutdanningsprogram.

Kunnskapssenter for utdanning og ProTed, Senter for fremragende utdanning (UiO og UiT) inviterer til Kunnskapsparlament om integrerte studiedesign. Målet med Kunnskapsparlamentet er å undersøke hva det er enighet om innenfor utdanningsfeltet, samt å få fram uenighet på en transparent måte. Parlamentet skal derfor ha en form som gir alle deltakerne en reell mulighet til å medvirke og bli hørt. 

Kunnskapssenteret og ProTed har bedt universitetene som har lærerutdanning om å beskrive hva de gjør for å få fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis bedre integrert i utdanningen. Disse erfaringene vil bli oppsummert, presentert og diskutert på samlingen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi spanderer lunsj, men deltakerne må selv betale reise. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding. Påmeldte deltakere vil i forkant av arrangementet få tilsendt materiale som danner grunnlag for diskusjonen.

Viv Ellis kommer!

Viv Ellis er professor ved Brunel University, London og professor II ved Høgskolen i Bergen. Sammen med Jane McNicholl har han nylig gitt ut boken Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work. De spør hva lærerutdannere ved universiteter og høyskoler faktisk gjør for å forbedre lærerutdanningen. Basert på egen forskning, litteraturstudier og analyse av historiske og kulturelle utviklingstrekk vil Viv Ellis trekke opp originale perspektiver som også rommer fremtidige praksiser i omforming av lærerutdanningen.
 
 

Les mer om Viv Ellis.

Sven-Erik Hansén kommer!

Sven-Erik Hansén, professor på Åbo Akademi, har i en årrekke publisert bøker og artikler om lærerutdanning. Han har god kjennskap til norsk lærerutdanning – både som medlem i NOKUT-komiteen som evaluerte utdanningen i 2005, og som en sentral bidragsyter "Pilot i Nord" ved Universitetet i Tromsø. Hansén vil bidra med erfaringer fra Finland når det gjelder design av integrert profesjonsutdanning for lærere.

Les mer om Sven-Erik Hansén.

Hva er et Kunnskapsparlament?

Et Kunnskapsparlament er en møteplass for praktikere, policymakere og forskere på utdanningsfeltet. Målet med arrangementet er å diskutere tema av generell interesse for aktører i utdanningssektoren, og det inviteres derfor bredt til samlingene. Alle som deltar i arrangementet får på forhånd anledning til å sette seg inn i spørsmål som er oppe til debatt, slik at de kan komme med sine synspunkter.

 

Les mer om hva et Kunnskapsparlament er.

Meld deg på via Kunnskapssenter for utdanning sine nettsider.

Publisert 20. feb. 2015 08:49 - Sist endret 18. sep. 2015 14:23