Utdanningsledelse for kvalitetsutvikling i studiene

NOKUT, UiT Norges arktiske universitet og ProTed Senter for fremragende lærerutdanning inviterer til dagskonferanse om utdanningsledelse som verktøy for kvalitetsutvikling i studiene.

God utdanningsledelse er å kunne lede og utvikle utdanningsorganisasjoner effektivt og samtidig forvalte de menneskelige, juridiske og økonomiske ressursene der. Hvordan lykkes i dette arbeidet og hvordan påvirkes kvalitetsutviklingen i studiene av nivå på utdanningsledelsen?

Denne konferansen viser hvordan ulike institutter og fakulteter har lagt opp kvalitetsarbeidet sitt og hvordan god utdanningskvalitet styrker utdanningsledelsen. I tillegg reflekteres det rundt tolkningen av hva forskningsbasert utdanning egentlig betyr og enkelte dilemma når det gjelder utdanningskvalitet, som forholdet mellom innovasjon og tradisjon.

Stadig flere universitetsprogrammer utsettes for akkreditering foretatt av politisk definerte kontrollorgan. Dette innebærer at universitetsledere og -lærere stilles overfor nye krav til kvalitetsutvikling definert av andre enn dem selv. Slike krav utløser spenninger som utdanningsledere har et profesjonelt ansvar for å håndtere. Med henblikk på dette vil det presenteres forskning som er gjort på irske lærerutdanningsledere ved syv ulike universiteter, som gjennomgikk en re-akkrediteringsprosess i 2010–2012. Strategiene deres drøftes kritisk i lys av de spenninger et profesjonelt utdanningslederansvar innebærer.

Konferansen avsluttes med en dialog om kvalitetsutvikling.

Påmeldingsfrist: 5. februar!

 

Arrangør

NOKUT, UiT Norges arktiske universitet og ProTed Senter for fremragende lærerutdanning
Publisert 9. jan. 2015 14:15 - Sist endret 12. jan. 2017 15:19