2016

Tidligere

Tid og sted: 6. juni 20168. juni 2016, Universitetet i Oslo

ProTed og det NFR-finansierte forskningsprosjektet CATE inviterer til internasjonal konferanse.

 

Tid og sted: 15. mars 2016 08:3010:00, Personalkantinen/Klubben, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

FN utpekte 2005-2014 som et tiår for «Utdanning for bærekraftig utvikling» (UBU). Norge har fulgt opp med nasjonale strategiplaner, den siste for perioden 2012-2015, men det foreligger ingen videreføring av den nasjonale strategiplanen. Frokostmøtet tar opp denne tråden og spør hvordan den norske utdanningssektoren skal gå fra å ha en grønn ambisjon til grønn undervisning.

Tid og sted: 28. jan. 2016 12:0015:00, Abels utsikt, 12. etg Niels Henrik Abels hus, UiO

ProTed inviterer til lanseringskonferanse for antologien "Veier til fremragende lærerutdanning", som viser noen resultater av tre års arbeid i og rundt ProTed, Norges første Senter for fremragende utdanning (SFU).

Tid og sted: 26. nov. 2015 11:0027. nov. 2015 14:00, Oslo, Fredensborgveien

Senter for IKT i utdanningen , Ungt Entreprenørskap og ProTed inviterer til innovasjonscamp i Oslo.