Lanseringsseminar: "Veier til fremragende lærerutdanning"

ProTed inviterer til lanseringskonferanse for antologien "Veier til fremragende lærerutdanning", som viser noen resultater av tre års arbeid i og rundt ProTed, Norges første Senter for fremragende utdanning (SFU).

Program
 

Kaffe/te og frukt er tilgjengelig gjennom dagen.
 

12:00 – 12:15      Velkommen og kort introduksjon til antologien.
Redaktørene Ulrikke Rindal og Rachel Jakhelln
 

12:15 – 12:45      Smakebiter fra antologien:

  • Universitetsskolen i lærerutdanningen. Karin Rørnes.
  • Prosjekt ReleKvant. Ellen K. Henriksen, Carl Angell og Cathrine W. Tellefsen.
  • Hva er kvalitet i lærerutdanning? Jon Magne Vestøl.
     

12:45 – 13:00:     Pause
 

13:00 – 13:20:     Trond Giske, Leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen:
Lærerutdanningen i utdanningspolitisk lys
 

13:20 – 13:40:     Lise Iversen Kulbrandstad, Leder av Rammeplanutvalget for grunnskolelærerutdanninger på masternivå:
"Til beste for elevers utvikling og læring." Om å utdanne morgendagens grunnskolelærere
 

13:40 – 14:00      Sølvi Mausethagen, Sekretær for ekspertgruppen som vurderer lærerrollen:
Lærerutdanning og utvikling av «profesjonalitet»
 

14:00 – 14:15      Pause. Summing om spørsmål og problemstillinger som melder seg til diskusjonen.
 

14:15 – 15:00      Diskusjon av problemstillinger reist under innlegg og i plenum.
Ordstyrer: Ulrikke Rindal. Kommentarpanel: Lise Kulbrandstad, Sølvi Mausethagen, Andreas Lund
 

15:00 -                 Servering: Buffet: «Fire verdensdeler» & vin/mineralvann
 

Om antologien

 

Antologien skal gi et inntrykk av bredden i ProTeds virksomhet den første perioden som Senter for fremragende utdanning. Cover (utsnitt): Universitetsforlaget
Antologien skal gi et inntrykk av bredden i ProTeds virksomhet den første perioden som Senter for fremragende utdanning. Cover (utsnitt): Universitetsforlaget


– Formålet med antologien er dokumentasjon og spredning av ProTeds virksomhet, slik at senterets erfaringer kan anvendes i den videre utviklingen av en 5-årig integrert lærerutdanning, forteller førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Ulrikke Rindal.Redaktører for antologien er Ulrikke Rindal (UiO), Andreas Lund (UiO) og Rachel Jakhelln (UiT Norges arktiske universitet)

Antologien har bidrag fra svært mange lærerutdannere og forskeres arbeid med å undersøke hva som kan forstås med fremragende utdanning, hvordan vi kan utvikle det og forankre fremragende praksiser i institusjonene, og hvordan vi kan validere et slikt utviklingsarbeid både analytisk og teoretisk. Selv om den henvender seg til et bredt publikum med interesse for lærerutdanning (og det er ett hvert svært mange!), er kapitlene uttrykk for vitenskapelige tilnærminger og med det vi mener er nye innsikter i lærerutdanning som en profesjonsutdanning.

 

 

Publisert 4. okt. 2020 14:46 - Sist endret 4. okt. 2020 14:46