KiS/ProTed-frokostmøte: Utdanning for bærekraftig utvikling: Veier fra grønn ambisjon til grønn undervisning

FN utpekte 2005-2014 som et tiår for «Utdanning for bærekraftig utvikling» (UBU). Norge har fulgt opp med nasjonale strategiplaner, den siste for perioden 2012-2015, men det foreligger ingen videreføring av den nasjonale strategiplanen. Frokostmøtet tar opp denne tråden og spør hvordan den norske utdanningssektoren skal gå fra å ha en grønn ambisjon til grønn undervisning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Politiske miljøer både nasjonalt og internasjonalt erkjenner at menneskelig aktivitet i dag truer menneskets livsgrunnlag på kloden. Gjennombruddet for denne anerkjennelsen er FN-rapporten «Vår felles framtid» fra 1987, fra den såkalte Brundtland kommisjonen, hvor uttrykket «bærekraftig utvikling» ble nedfelt.
 

Utdanningssystemet forventes å spille en viktig rolle i å håndtere disse utfordringene og «Utdanning for bærekraftig utvikling» (UBU) har lenge vært et prioritert felt både i nasjonale og internasjonale strategidokumenter. FN utpekte 2005-2014 som et tiår for UBU. Norge har fulgt opp med nasjonale strategiplaner, den siste for perioden 2012-2015, men det foreligger ingen videreføring av den nasjonale strategiplanen. Ludvigsen-utvalget har satt temaet øverst på sin liste over tre flerfaglige satsingsområder i NoU’en Fremtidens skole. 
 

I dette frokostmøtet stilles spørsmålet om hvordan den norske utdanningssektoren skal gå fra å ha en grønn ambisjon til grønn undervisning. Fire aktører med forskjellige ståsteder i utdanningssektoren innleder til diskusjon.

Program:

 • Innledning
  ved førsteamanuensis Elin Sæther, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
   
 • UNESCO’s rolle i utdanning for bærekraftig utvikling. Tanker om videre satsing i skole og lærerutdanning.
  Leder av den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland
   
 • Grønne linjer på UV-fakultetet
  Dekan Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
   
 • Flerfaglighet - fra skole til lærerutdanning
  Professor Erik Knain, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
   
 • Etter mange år med utdanning for bærekraftig utvikling, hvilke erfaringer er viktige å bringe videre?
  Lærer ved Ringstabekk skole, Kjetil Fredriksen

 

Det serveres en enkel frokost med kaffe og te.

Møtet er åpent for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 1. mars 2016 14:24