Innovasjonscamp for lærerutdanninger

Senter for IKT i utdanningen , Ungt Entreprenørskap og ProTed inviterer til innovasjonscamp i Oslo.

Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode for kreativitet og nyskaping.

Mange av lærerutdanningene arbeider med å utvikle nye dynamiske læringsarenaer i form av ulike former for laber og virtuelle miljøer, og workshopen skal stimulere til pedagogisk nytenkning og innovasjon. Studenter og ansatte skal jobbe sammen om temaet  "Ny læringsarena i lærerutdanningen”.

Hensikten er å få frem gode idéer og utvikle konsepter for en ny type læringsarena, som kan gi konkrete innspill til utviklingsarbeidet ved lærerutdanningene;

  • Hvordan kan lærerutdanningene skape læringsmiljøer som er praksisnære og utvikler studentenes fagdidaktiske kompetanse?
  • Hvordan kan lærerutdanningene legge til rette for ny pedagogisk praksis og bruk av teknologi i utdanningsløpet?

 

Publisert 30. okt. 2015 13:57