Profesjonsnære masteroppgaver i grunnskolelærerutdanningene

ProTed inviterer til seminar om veiledning av masteroppgaver i grunnskolelærerutdanningene.

Fra høsten 2017 er alle grunnskolelærerutdanninger i Norge masterutdanninger, og det innebærer at om få år skal mange ansatte veilede masteroppgaver for første gang. UiT Norges arktiske universitet har hatt denne typen masterutdanning siden 2010, og har så langt uteksaminert tre kull med «masterlærere». ProTed har kompetanseheving av ansatte i lærerutdanningen som et av sine satsningsområder, og har i flere år hatt et særlig fokus på kompetanseheving i masterveiledning. Vi i ProTed ønsker å bidra til å dele denne erfaringen, spesielt fra UiT, og vil derfor arrangere et todagers seminar der målgruppa primært er de som selv skal veilede masterstudentene i 1-7 og 5-10, i lærerutdanningen. Målgruppa er både fagdidaktikere og pedagoger, og samarbeid om veiledning er særlig aktuelt for de nye masteroppgavene.

Kostnader: ProTed dekker dagpakker og middag. Deltakerne dekker reise og overnatting.

Målgrupper: Fagdidaktikere og pedagoger i grunnskolelærerutdanningene

Merk: Vi har til sammen 50 plasser på seminaret, og hver lærerutdanningsinstitusjon kan melde på maksimalt 5 deltakere. Det er ikke mulig å delta kun på deler av seminaret. Dersom noen institusjoner ønsker å delta med flere, ta direkte kontakt med ProTed ved Silje Sivertsvik (silje.sivertsvik@uit.no).

 

Program:

15.mars

Start med lunsj kl. 12-13

Kl 13.00-13.15: Velkommen og introduksjon til seminaret ved ProTed-lederne Siw Skrøvset og Doris Jorde.

Kl 13.15-14.15: Hva er en profesjonsrettet og praksisorientert masteroppgave? Hvordan utfordrer dette faglærerne som veiledere, og hva kan gjøres med det? (Rachel Jakhelln, UiT).

Om masteroppgaven står det følgende i forskriftene for grunnskolelærerutdanning:

Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Masteroppgaven i undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk. Masteroppgaven i begynneropplæring skal ha solid forankring i fagdidaktikk, fag og pedagogikk og/eller spesialpedagogikk. Masteroppgaven i pedagogikk eller spesialpedagogikk bør knyttes til undervisning i fag. (Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7, §3(7))

Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Masteroppgaven i undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk. Masteroppgaven i pedagogikk eller spesialpedagogikk bør knyttes til undervisning i fag. (Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, §3(6))

Kl. 14.30-15.30: Hva er situasjonen med hensyn til kompetanse i veiledning på masternivå i egen

institusjon? (institusjonsvise grupper, ev flere institusjoner sammen)

Kl. 15.45-16.45: Kompetanseheving i masterveiledning ved UiT: Hva har fungert, og hva er fortsatt

utfordrende? Hvordan har UiT arbeidet med kompetanseheving? (Kari-Anne Sæther,

UiT)

Kl. 17.00-18.30: Diskusjon i grupper på tvers av institusjoner, inkl. oppsummering av noen felles

utfordringer som tas med til plenum dag 2.

20.00: Middag

16.mars

Kl. 8.30 – 9.30: Introduksjon til dagen, inkludert momenter fra hver gruppe fra avslutningsøkten i går.

Kl. 9.45-10-45: Erfaringer med masterveiledning i fagdidaktikk, GLU. (Tove Leming og student,

Samfunnsfagdidaktikk, UiT).

Kl. 11.00-13.00: Fagvise grupper (parallelle sesjoner, ledet av en erfaren masterveileder fra faget)

- introduksjon

- hvilke erfaringer har de ulike deltakerne med veiledning på masternivå?

- erfaringsdeling

- har vi gode råd til andre, og hvilke utfordringer ser vi? (tas med til plenum)

Kl. 13.00 – 14.00: Lunsj

Kl. 14.00 – 15.00: Plenum: deling av gode råd og identifisering av utfordringer. Ev spørsmål.

Videre arbeid: behov for nytt seminar i 2019? Hvilke områder skal ev prioriteres?

Publisert 15. jan. 2018 14:18 - Sist endret 15. jan. 2018 14:36