Kunnskapsparlament 2016: Forskningsbasert lærerutdanning

ProTed arrangerer sammen med Kunnskapssenter for utdanning Kunnskapsparlament. Tema for parlamentet er: Forskningsbasert lærerutdanning.

Auli Toom, Associate Professor på Universitetet i Helsinki, er invitert å gjøre et foredrag på temaet.

Et Kunnskapsparlament er en møteplass utformet av Kunnskapssentret for Utdanning. Hensikten med et Kunnskapsparlament er å samle praktiker, beslutningstakere og forskere, for at sammen å styrke utdanningsfeltet. Profesjonell kunnskap er basert på to like viktige kunnskapskilder: kunnskap fra erfaring og kunnskap fra forskning. Kunnskapsparlamentets aktiviteter har derfor formålet å stimulere samtaler og diskusjoner mellom ulike aktører med ulike kunnskapsgrunnlag, om sentrale spørsmål for utdanning. Kunnskapsparlamentets tema blir annonsert på forhand slik at de deltakende får mulighet å forberede seg.

 

Publisert 16. juni 2016 17:19 - Sist endret 16. juni 2016 17:24