Universitetsskolekonferansen 2016: FoU i partnerskap

ProTed har gleden av å invitere til universitetsskolekonferansen 2016. Tema for konferansen er Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i partnerskap mellom lærerutdanning og skole.

Bakgrunn

Lærerutdanninger nasjonalt og internasjonalt legger mye arbeid i å utvikle gode samarbeidsarenaer med skolene for å styrke integrasjonen av teori- og erfaringsbasert kunnskap i utdanningen. Samtidig har skolene stor interesse av samarbeid med lærerutdanningene for å styrke skolens systematiske, kunnskapsbaserte utvikling. Universitetsskolemodellen legger til rette for utvikling av arbeidsmåter og relasjoner som fremmer disse interessene. 


Hensikt

ProTed vil gjennom konferansen etablere en arena for å dele erfaringer fra arbeidet med universitetsskoler ved lærerutdanningsinstitusjonene. Konferansen vil gjennom bidrag både fra lærerutdanningene og skolene presentere hvilke muligheter og utfordringer som ligger i universitetsskolesamarbeidet. Tema for konferansen er hvordan samarbeid om FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) kommer både lærerutdanningene og skolene til gode.


Program

Bekreftede foredragsholdere er:

Det blir også bidrag fra universitetsskoleprosjektene ved UiT, UiO og NTNU. 

Detaljert program er under utarbeidelse. Det vil komme flere bidragsytere.


Målgruppe

Målgruppen er lærerutdannere, universitetsskoler, skoleeiere, forvaltning, beslutningstakere, praksisskoler, studenter og andre interesserte.

 

Påmeldingsfrist

30. oktober.


Sted

Konferansen holdes på UiT campus Breivika.


Konferansemiddag

Det blir konferansemiddag på The Edge tirsdag 29. november klokken 1930. 

 

Publisert 16. juni 2016 17:20 - Sist endret 7. sep. 2016 11:43