Videoproduksjoner

Sist endret 1. juli 2013 11:14 av Tone Malmstedt Eriksen
Sist endret 26. juni 2014 22:50 av Tone Malmstedt Eriksen

ProTeds film om dialogseminar viser hvordan strukturerte samtaler mellom lærerstudenter, veiledere i praksisskolene og fagansatte på universitetet kan fremme integrasjonen mellom teori praksis.

Sist endret 11. des. 2013 11:33 av Tone Malmstedt Eriksen

Videoen "Undring og endring - aksjonslæring i praksis" viser bachelorstudentenes arbeid med FoU i praksis ved UiT.